Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μουσούρη
Image

Στο σχολείο μας λειτουργούν τμήματα για μαθητές που έχουν σκοπό την εισαγωγή τους σε σχολές και τμήματα που απαιτούν την εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά) ούτως ώστε να υπάρχει η δυνατότητα δήλωσής τους στο Μηχανογραφικό.

Τα μαθήματα αυτά έχουν σαν στόχο να δώσουν στους μαθητές συμπληρωματικές γνώσεις για το αντικείμενο της σχολής στην οποία θέλουν να εισαχθούν. Καθηγητές με εμπειρία αναλαμβάνουν υπεύθυνα την προετοιμασία των μαθητών με στόχο την σίγουρη επιτυχία.

Επικοινωνία

Τραυλαντώνη 18 Ζωγράφου, Αθήνα

Τηλ επικ. 210 77 77 619

Ώρες Λειτουργίας 10.00 -20.30

info@mousouri.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε να στήσουμε μαζί το πρόγραμμα σπουδών στα μέτρα σας!