Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μουσούρη
Image

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert International English for Speakers of Other Languages (IESOL) και International Spoken English for Speakers of Other Languages (ΙSESOL) αποτελούν την ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους στην Αγγλική γλώσσα, στα επίπεδα Β1, Β2, C1 και C2. Οι πιστοποιήσεις LanguageCert χορηγούνται από έναν παγκόσμιο φορέα µε ευρεία αναγνώριση από εργοδότες, εκπαιδευτικά ιδρύματα και κρατικούς φορείς. Οι πιστοποιήσεις Αγγλικής γλώσσας LanguageCert είναι επίσημα εγκεκριμένες από το Ελληνικό κράτος και είναι αναγνωρισμένες από τον ΑΣΕΠ για όλα τα επίπεδα (Excellent, Very Good, Good and Fair knowledge).

Οι πιστοποιήσεις Αγγλικής γλώσσας LanguageCert IESOL και ΙSESOL είναι η ιδανική επιλογή για μαθητές των «εισαγωγικών» επιπέδων A1 και A2. Ακολουθώντας την ίδια μεθοδολογία όπως οι εξετάσεις LanguageCert στα υψηλότερα επίπεδα, εισάγουν τους μαθητές σε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα αξιολόγησης των γνώσεών τους και τους επιβραβεύουν με τα πρώτα τους πιστοποιητικά.

Οι πιστοποιήσεις Αγγλικών IESOL και ISESOL, αποτελούνται από δυο ξεχωριστά πιστοποιητικά και παρέχονται σε 6 επίπεδα όπως αυτά προβλέπονται από το Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Επικοινωνία

Τραυλαντώνη 18 Ζωγράφου, Αθήνα

Τηλ επικ. 210 77 77 619

Ώρες Λειτουργίας 10.00 -20.30

info@mousouri.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε να στήσουμε μαζί το πρόγραμμα σπουδών στα μέτρα σας!