Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μουσούρη
Image

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μουσούρη έχει την έδρα του στο Δήμο Ζωγράφου και προσφέρει τις υπηρεσίες του στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης επι σειρά ετών, μέχρι και σήμερα. Εκατοντάδες επιτυχόντες στις εξετάσεις TOEIC, IELTS, Lower, Advanced, Proficiency, GMAT GRE ESP, ONE2ONE επέλεξαν εμάς για την προετοιμασία τους. Το Κέντρο μας παρέχει ολοκληρωμένα προγράμματα τόσο στην Αγγλική, όσο και στη Γαλλική, Γερμανική και Ισπανική γλώσσα, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλάισιο Αναφοράς (CEF). Απευθυνόμαστε σε παιδιά - μαθητές - εφήβους - φοιτητές, αλλα και ενήλικες, που επιθυμούν να μάθουν άριστα την γλώσσα που επιθυμούν.

Απο την πρώτη στιγμή θελήσαμε να διαφοροποιηθούμε λόγω της ποιότητας διδασκαλίας μας και του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών μας. Για εμάς το καλό δεν ήταν και δεν θα είναι ποτέ αρκετό, αναζητούμε και εφαρμόζουμε πάντα τις βέλτιστες πρακτικές.

Βάζουμε Στόχους

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΜΟΥΣΟΥΡΗ απευθύνεται σε γονείς και μαθητές, οι οποίοι απαιτούν ποιότητα και συνέπεια από το σχολείο τους και δεσμεύεται για την παροχή ποιοτικά υψηλών εκπαιδευτικών υπηρεσιών, που αποσκοπούν:

 • Στην ενθάρρυνση της συμμετοχής τους σε ομαδικές εργασίες και εκδηλώσεις, για την όσο το δυνατόν ολόπλευρη ανάπτυξή τους και κοινωνικοποίησή τους.
 • Στην αναπόσπαστη σύνδεση διδασκαλίας και μάθησης.
 • Στην εκπαίδευση των μαθητών σε στρατηγικές μάθησης, για να λειτουργούν αυτόνομα και να είναι ικανοί να αντιμετωπίζουν κάθε περίπτωση επικοινωνίας η οποία απαιτεί γλωσσική δεξιότητα, εντός του χώρου του σχολείου, αλλά κυρίως και πρωτίστως εκτός αυτού.
 • Στην ενίσχυση των μαθητών του με γλωσσικές δεξιότητες, ώστε να οδηγηθούν επιτυχώς σε εξετάσεις γλωσσομάθειας αναγνωρισμένων από το Υπ. Παιδείας και διεθνώς και έτσι να εξασφαλισθούν γι’ αυτούς προσόντα για την αγορά εργασίας και την προσωπική τους ανάπτυξη και την προσωπική τους εξέλιξη.

Το Όραμά Μας

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μουσούρη πιστεύουμε στη δημιουργία ενός χώρου που θέτει ως στόχο την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που προσφέρονται όχι μόνο στον τομέα της μάθησης αλλά και στο επίπεδο της δημιουργίας, της εκτόνωσης και της ψυχαγωγίας και καταβάλουμε κάθε προσπάθεια,

 • Να εξασφαλίσουμε τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα διδασκαλίας της Ξένης Γλώσσας.
 • Να βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπηρεσιών που παρέχουμε.
 • Να συμβάλουμε στην ευημερία των μαθητών μας αλλά και της τοπικής κοινωνίας.
 • Να είμαστε ένας υγιής και ανταγωνιστικός εκπαιδευτικός φορέας, ώστε να μπορούμε να εκπληρώνουμε τους στόχους μας.

Image

 • Προσεκτικά σχεδιασμένο πρόγραμμα σπουδών (syllabus) για κάθε μάθημα
 • Συνεχής επιμόρφωση των καθηγητών
 • Επιλεγμένοι καθηγητές με αυστηρά κριτήρια, εξειδικευμένοι για κάθε επίπεδο
 • Σύγχρονο και αποτελεσματικό εκπαιδευτικό υλικό (projectors, videos, computers, CD players, flash cards, magnet board, document cameras, internet)
 • Εβδομαδιαία συνεργασία των καθηγητών με τους υπεύθυνους σπουδών για:
 1.  Έλεγχο της πορείας του κάθε μαθητή
 2. Επιβεβαίωση της σωστής εφαρμογής του προγράμματος σπουδών
 3. Στήριξη του καθηγητή για την επίλυση τυχόν προβλημάτων της τάξης και ατομικά κάθε μαθητή
 • Τακτικές εξετάσεις προόδου και αντικειμενική βαθμολόγηση
 • Συνεχής ενημέρωση των γονέων για την πορεία των παιδιών τους και καλή συνεργασία για την άμεση αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν
 • Ανελλιπής ενημέρωση των γονέων για τις απουσίες και τις καθυστερήσεις των παιδιών τους από τα μαθήματα
 • Χρήση της ξένης γλώσσας στην τάξη με έμφαση στον προφορικό λόγο
 • Γλώσσα και ψυχαγωγία

Image

Για να μάθουν τα παιδιά τους μια ξένη γλώσσα, οι γονείς είναι πρόθυμοι να θυσιάσουν την ικανοποίηση των προσωπικών τους αναγκών. Στην προσπάθειά τους αυτή, αρκετοί γονείς προβληματίζονται αν πρέπει να επιλέξουν για το παιδί τους ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ Ή ΟΜΑΔΙΚΟ σε Κέντρο Ξένων Γλωσσών.

Ποια είναι η σωστότερη απόφαση;
Όπως υποστηρίζει ο σύμβουλος μάθησης Κυρ. Βασιλομανωλάκης (B.Sc.Hon. Psychology, Adv. Dipl. Child Development), «η δυνατότητα ανάπτυξης των γνωστικών δεξιοτήτων του μαθητή, καθώς και το μαθησιακό περιβάλλον είναι τα βασικά στοιχεία που μας επιτρέπουν να κρίνουμε ποια είναι η προσφορότερη λύση.

Οι γνωστικές ικανότητες αναπτύσσονται σε κάθε στιγμή της ζωής μας, με την αλληλεπίδραση των ιδεών, των προτάσεων, των διευκρινίσεων, των αντιρρήσεων, των ερωτήσεων των συμμαθητών μας, των φίλων μας, των δασκάλων μας και των μελών της οικογένειάς μας. Πιο απλά μαθαίνουμε πολύ πιο εύκολα και πιο ευχάριστα σαν μέλη μιας ομάδας.

Η εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων που προσφέρει το σχολικό περιβάλλον στη διαδικασία της μάθησης, είναι καθοριστική. Τα ανήσυχα νεανικά πνεύματα τρέφονται, μαθαίνουν και παράγουν σε ένα διαρκώς ανανεούμενο περιβάλλον, το οποίο, με κυρίαρχο στοιχείο την άμιλλα, τους δίνει την ευκαιρία να αναζητούν νέους τρόπους έκφρασης και δημιουργίας, να ανακαλύπτουν νέους τρόπους προσέγγισης κάθε μαθήματος.

Τι προσφέρει το ομαδικό μάθημα;
Η σύνθεση μιας ομάδας / τάξης είναι ένα κράμα προσωπικοτήτων με διαφορετικές καταβολές, διαφορετικούς μαθησιακούς τύπους και διαφορετικά ταλέντα που μπορεί να διδάσκονται από περισσότερους του ενός καθηγητές. Η εξειδίκευση, η εμπειρία και οι πολιτισμικές καταβολές του κάθε εκπαιδευτικού, συμπληρώνουν, χρωματίζουν, εμπλουτίζουν και διαφοροποιούν κάθε μάθημα. Έτσι, η τάξη γίνεται ο ιδανικός τόπος μάθησης μιας ξένης γλώσσας.

Σε αντίθεση η οικοδιδασκάλισσα δεν υποχρεώνεται από τις συνθήκες να διαφοροποιεί τις μεθόδους της, ούτε είναι δυνατόν να προσωποποιεί -αυτή η μία- αρκετούς ή όλους τους μαθησιακούς τύπους και χαρακτήρες των μαθητών, να υποκαθιστά τη δυναμική της ομάδας και να εκφράζει την πολυδιάσταση της εποχής μας.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το ιδιαίτερο μάθημα της ξένης γλώσσας καταλήγει, μετά από τα πρώτα στάδια, μια απομονωτική μονόπλευρη προσέγγιση που μπορεί να οδηγήσει σε μαθησιακό τέλμα. Η υιοθέτηση νέων μεθόδων διδασκαλίας, η διαρκής επιμόρφωση των καθηγητών και η πληθώρα των εποπτικών μέσων (Video, Computer, Multimedia κ.λπ.) στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών ολοκληρώνουν τη σύνθεση ενός ιδανικού περιβάλλοντος για τη διδασκαλία κάθε μαθησιακού τύπου μαθητή, που θα εκμεταλλεύεται ισόρροπα τις δυνατότητές του, την ομάδα της τάξης του και το περιβάλλον, ανάλογα με τις απαιτήσεις της μάθησης».

Καθοριστικοί παράγοντες
Το ζητούμενο υψηλό επίπεδο επικοινωνίας στην ξένη γλώσσα, αλλά κυρίως το πτυχίο-στόχος, καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη διαδικασία του μαθήματος. Οι υποψήφιοι πρέπει να μάθουν να επικοινωνούν σε ζευγάρια ή σαν ομάδα. Έτσι ακριβώς όπως αντιμετωπίζονται, άλλωστε, στις εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίων (π.χ. Lower (Β2) – Proficiency (C2)).

Ειδικοί λόγοι
Αν παρ’ όλα αυτά ειδικοί λόγοι σας υποχρεώνουν να επιλέξετε ιδιαίτερα μαθήματα, για να μην βρεθείτε εκ των υστέρων προ εκπλήξεως, (συχνά οι μαθητές που εντάσσονται σε ομαδικό μάθημα ύστερα από ιδιαίτερο, διαπιστώνεται ότι έχουν μείνει πίσω σε ύλη).

α. Βεβαιωθείτε ότι ο καθηγητής διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ώστε να οδηγήσει το παιδί σας στην απόκτηση αναγνωρισμένων πτυχίων

β. Απευθυνθείτε σε ένα σωστά οργανωμένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών και θα σας προσφέρει την καλύτερη λύση και στις δύο περιπτώσεις.

Επικοινωνία

Τραυλαντώνη 18 Ζωγράφου, Αθήνα

Τηλ επικ. 210 77 77 619

Ώρες Λειτουργίας 10.00 -20.30

info@mousouri.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε να στήσουμε μαζί το πρόγραμμα σπουδών στα μέτρα σας!